TURGASpro s.r.o. plyn, voda, kúrenie

Plyn

  • STL/NTL plynovody a plynové prípojky
  • STL/NTL Priemyselné plynovody
  • NTL rozvody plynu v budovách
  • územné celky – spracovanie rozvojových plynofikačných štúdií, plynofikácií miest a obcí
  • vybavenie žiadostí pre SPP
  • palivovky
  • vybavenie osvedčení na miestnej príslušnej TI SR
  • inžinierska činnosť – vybavenie vyjadrení pre uzemné a stavebné konanie
  • revízie plynových zariadení